Főoldal

Üdvözlöm a Tápió 15 Alapítvány honlapján!

Alapítványunkat Nagykáta Város polgármestere, Dorner Gábor alapította 2019. februárjában. Az alapítvány vezetését a kuratóriumra bízta, amelybe három főt nevezett ki.

A Tápió 15 Alapítvány tevékenysége a nagykátai mentőállomáson kezdődött Szántai János és Lengyel Tibor vezetésével, ahol több jótékonysági adománygyűjtést szerveztek, melyekre szép számmal érkeztek a felajánlások. Munkájuk során legtöbbször két fő társadalmi problémával találkoztak, a szegénységben élő, hátrányos és nehéz helyzetű családokkal, valamint az egészségügyi intézményekben tapasztalható problémákkal.
Ennek okán született az elhatározásunk, hogy az Alapítvány létrehozásával és működtetésével próbálják a Tápió vidéken szélesebb körben segítséget nyújtani az arra rászorulóknak.

Lengyel Tibor
Lengyel Tibor
Dorner Gábor
Dorner Gábor
Kármán Réka
Kármán Réka

2021. január 31. napon Feke Mária és Szántai János lemondtak kuratóriumi tagságukról. Lengyel Tiborné és Kármán Réka csatlakozott a kuratóriumhoz, amely így megújulva folytatja munkáját!

Alapítványunk elsődleges célja, hogy a Tápió-menti régión belül élő, nehéz helyzetű, rászoruló egyéneket, és családokat segítsen, támogasson az alábbi lehetőségekkel:

Tárgyi adományok

Bármilyen tárgyi adományt szívesen fogadunk

Pénzadományok

A beérkezett pénzeket szétosztjuk a rászorulóknak

Tanácsadás

Tanácsot nyújtunk bármilyen ügyintézésben

Egészségügyi segítség

Egészségügyi és mentálhigiéniás oktatást és segítségnyújtást végzünk

Gyógykezelések

Vállaljuk a rászorulók gyógykezelésének finanszírozását

Munkánk során együttműködünk más nonprofit szervezetekkel, hogy megtaláljuk a segítségre szorulókat, összehangoljuk programjainkat, és ezáltal minél szélesebb körben tudjunk segítséget nyújtani. Feltett célunk az Alapítvány közhasznú minősítésének elnyerése és az adó 1% felajánlások fogadása is.

Az Alapítványunk segélyezéssel, tanácsadással, oktatással és képzéssel igyekszik segíteni a szociálisan rászoruló családok, gyermekek életminőségének javítását, különös tekintettel a veszélyeztetett környezetben élő fiatalkorúakra.
A szociálisan rászoruló gyermekek esélyegyenlőségének javítása, étkezéshez, taneszközhöz, gyógykezelés költségeihez, eszközbeszerzéshez való hozzájárulás és minden segítség megadása a szükségekhez és lehetőségekhez mérten.
A Tápiómentén lévő egészségügyi intézmények támogatása, szükséges felszereléseik, berendezéseik beszerzésének segítése, az egészségügyi dolgozók munkakörülményeinek javítása, képzésük, rekreációjuk, és egyéb szükségleteik finanszírozása.
Pénzbeli és szakmai segítségnyújtással járulunk hozzá a hatékonyabb, gyorsabb és szakszerűbb betegellátáshoz.

Az Alapítvány a fenti célok megvalósításának érdekében mozgósítani kívánja a legsikeresebb embereket és vállalkozásokat. Ennek érdekében  csatlakozásra hívja fel a Tápiómente magánszemélyeit és vállalatait, valamint a települések Önkormányzatait, hogy ezúton is, vagyonukkal arányos módon vállaljanak nagyobb felelősséget a társadalom elesett rétegeiért, és ezen belül is elsősorban a gyermekekért, bármilyen módon hozzájárulva az alapítványi vagyon alapján rendelkezésre álló, felhasználható anyagi források bővítéséhez. Az Alapítvány fontosnak tartja, hogy összekösse azokat, akik nyitottak a segítségnyújtásra azokkal, akik a legnagyobb segítségre szorulnak.

Köszönjük, hogy ellátogatott oldalunkra!

Tápió 15 Alapítvány Kuratórium